Sympozjum pastoralne

W sobotę 14 listopada, jak co roku, w naszym seminarium odbyło się sympozjum naukowe. W tym roku temat brzmiał: „Dojrzewanie seksualne, a rozwój moralny człowieka”. Pierwszym punktem była Eucharystia w naszej seminaryjnej kaplicy, którą sprawował ks. bp Marek Marczak, przewodniczący wydziału katechetycznego Archidiecezji Łódzkiej. W swojej homilii podkreślił związek między modlitwą, a wiarą. Następnie udaliśmy się na aulę gdzie wraz z licznie zgromadzonymi katechetami archidiecezji wysłuchaliśmy dwóch referatów. Homilię i jeden z referatów można wysłuchać na stronie archidiecezji.