SEN w seminarium!

Wakacje. Bracia, wyjeżdżając na praktyki, urlopy opuścili mury seminaryjne. Tymczasem w budynku wcale nie było ciszej – wręcz przeciwnie.

W dniach od 1 do 9 lipca odbywały się w naszym WSD rekolekcje o Kościele. To już drugie rekolekcje w trzyletnim cyklu formacyjnym Rycerzy Niepokalanej, należących do Szkoły Ewangelizacji Maryi (SEN). Rekolekcje prowadził o. Grzegorz Maria Szymanik z Niepokalanowa wraz z kilkoma pomagającymi mu osobami. W tej turze rekolekcji, po odbytej całorocznej formacji, udział wzięło 40 uczestników. Rekolekcje o Kościele były głębszym wprowadzeniem w życie Kościoła, mowa była o służbie, funkcjach,  modlitwie oraz charyzmatach. Spośród nich szczególny akcent został położony na charyzmat franciszkański oraz charyzmat Rycerstwa.

Tymczasem już za parę rozpoczną się Rekolekcje ewangelizacyjne MI (REMI). Są one pierwszych krokiem na drodze formacji w szkole Niepokalanej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w tychże rekolekcjach. Więcej informacji na stronie: www.sen.edu.pl.