Przygotowanie do posług

W piątek, sobotę i niedzielę odbywały się rekolekcje dla braci przygotowujących się do przyjęcia posługi lektora i akolity.

W każdym kościele jest ołtarz na którym zstępuje Bóg w swoim Słowie. Tym ołtarzem jest ambona. Czytając fragment Biblii z ambony głosi się Boga obecnego w Jego Słowie. Ta funkcja należy do lektora – tego, który czyta. Nie wystarczy jednak samo czytanie. Zadaniem lektora jest żyć tym Słowem, rozumieć je i głosić całym swoim postępowaniem.

W Kościele jest jeszcze jeden ołtarz. Główny, na którym Bóg przemienia chleb i wodę we własne ciało i krew. Do służby przy tym ołtarzu powołani są biskupi i kapłani którzy są tam ,,in persona Christi” jako narzędzia Pana. Inaczej nie mogliby powiedzieć ,,to jest Ciało Moje”. Diakon służy w inny sposób wykonując służbę bezpośrednio przy Bogu. Jednak na tym nie koniec. Nie wspomniałem o akolitach. Oni są powołani do posługi przy ołtarzu głównym jako pomoc kapłanowi. W trakcie mszy Świętej akolita dba o przygotowanie ksiąg, rozłożenie naczyń liturgicznych na ołtarzu, jeśli jest taka potrzeba również służy jako szafarz Komunii Świętej. 

Do przyjęcia posługi lektorów przygotowywali się bracia z kursu trzeciego, a do służby akolity przygotowywał się br. Andre. A działo się to w klasztorze franciszkanów na ul. Kreciej w Łodzi pod przewodnictwem księdza Alfreda Dyra – Pallotyna i naszego wykładowcy liturgiki. Dziękujemy braciom za gościnę i księdzu za wygłoszone nauki.