Prymicje w Łagiewnikach

We wtorek 2 czerwca o godz. 18.00 ojcowie neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną w sanktuarium św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Przewodniczył jej o. Maciej Talewski, zaś słowo Boże wygłosił o. gwardian Ireneusz Klimczyk. Uroczysta Msza św. zgromadziła wielu parafian. Na jej zakończenie nowo-wyświęceni udzielili uroczystego błogosławieństwa.