Praktyki świąteczne

 Atmosfera skupienia i zadumy. Dziś, w niedzielę 1 kwietnia, rozpoczyna się Wielki Tydzień. Bracia klerycy przebywają od soboty na praktykach świątecznych w naszych franciszkańskich placówkach. Tam będziemy przeżywać pamiątkę najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości. Niech Święte Triduum będzie dla nas wszystkich czasem pogłębionej refleksji nad wielkimi tajemnicami naszej wiary, a także dziękczynieniem Bogu za ogrom Jego miłości.

„Krzyżu wierny i szlachetny,
Spośród wszystkich drzew wybrany,
Żaden las nie zrodził drzewa
Piękniejszego ponad ciebie;
Słodkie belki, słodkie gwoździe,
Co dźwigają ciężar słodki!”