Pożegnanie pasterza

W ubiegły weekend Łódź żegnała swojego biskupa. Arcybiskup Marek Jędraszewski po nominacji na ordynariusza krakowskiego opuścił swoją dotychczasową stolicę biskupią.

W sobotnich uroczystościach pożegnalnych w katedrze wzięła udział delegacja naszego seminarium. Z wdzięcznością żegnamy naszego biskupa. Arcybiskup Marek był częstym gościem Łagiewnickiego Sanktuarium: przewodniczył uroczystościom, uczestniczył w okolicznościowych wydarzeniach, a przede wszystkim święcił naszych braci na diakonów i prezbiterów. Był pasterzem archidiecezji łódzkiej od 2012 roku, a teraz przenosi się na arcybiskupstwo krakowskie. My natomiast trwamy na modlitwie – wdzięczni Panu Bogu za służbę arcybiskupa Marka prosimy teraz o nowego pasterza naszego Kościoła.