Pokój i Dobro w Łagiewnikach

Podczas niedzieli, w minionym już długim weekendzie, bracia z zespołu zagościli w naszym parafialnym kościele w Łagiewnikach.Sanktuarium wypełniło się ich śpiewem i muzyką, przez którą chcieli pomóc ludziom w głębszym przeżyciu mszy świętej. Podczas mszy konwentualnej o godzinie 8, jak zwykle bracia przygotowali uroczystą asystę liturgiczną. Tego dnia towarzyszył nam również o. Stanisław z Miedniewic wraz z młodzieżą z tamtejszej parafii, którzy w naszym seminarium przeżywali od soboty swój dzień skupienia przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.