Po raz pierwszy w Inowrocławiu

Pomimo, że franciszkanie w Inowrocławiu pojawili się już w pierwszej połowie XIII w. przez ponad 200 lat nie było tam naszej obecności.

4 lata temu udało się tam jednak wrócić naszym współbraciom, chociaż pierwotny klasztor i kościół zostały w czasie zaborów zniszczone. Franciszkanie posługują teraz w parafii pw. Świętego Krzyża i tam też, 9 lutego po zakończeniu sesji, udał się nasz seminaryjny zespół Pokój i Dobro.

Wyjazd ten był wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że bracia grali tam po raz pierwszy, ale przede wszystkim dlatego, że był to ostatni występ w składzie zespołu o. dk. Jakuba. Już w marcu opuści on seminaryjne mury i uda się na praktykę diakońską wraz z pozostałymi diakonami, którzy już 30 maja przyjmą święcenia kapłańskie.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę zespołu:

Pierwszy i ostatni raz