Opowieści z Narnii

Wspominając miniony już rok akademicki chcielibyśmy powrócić do majowej niedzieli, kiedy to w auli naszego seminarium odbył się spektakl pt. ,,Opowieści z Narnii”.  Wystawiła go grupa teatralna o nazwie ,,Lampka oliwna”. Ta grupa to młode osoby, które tego dnia zadziwiły wszystkich swoimi zdolnościami aktorskimi oraz wysiłkiem jaki włożyli w wykonanie tego przedstawienia.

Zaangażowanie w sztukę i kulturę, które nie są odłączone od Boga, jest szczególnie ważne dla wszystkich ludzi. Młodzież może dzięki takiej formie spędzania wolnego czasu rozwijać siebie, swoją osobowość, pasję, relacje z innymi a przede wszystkich kształtować w sobie wartości i szacunek dla tego co Boże, piękne i dobre a co tak często przez wielu jest porzucane.

Opowieść o Świętym Franciszku – Teatrzyk „Lampka Oliwna”