,,Moje Niepokalane Serce zwycięży”

Świętujemy dziś uroczystość narodzenia Jana Chrzciciela. W tym roku pokrywa się ona ze wspomnieniem Niepokalanego Serca Maryi, które obchodzi się po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa…

Obecnie przeżywamy także setną rocznicę objawień Najświętszej Maryi Panny, która ukazała się trojgu dzieci w Fatimie. Warto w tym kontekście przypomnieć główną treść tych spotkań, czyli to, o co prosiła Maryja, aby przekazać światu.

„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”.

   Maryja jasno wzywa w Fatimie cały świat do nawrócenia, do przemiany swojego życia i powrotu do Boga. Jako narzędzie podaje nabożeństwo wynagradzające Jej Niepokalanemu Sercu. Polega ono na tym, aby przez pięć pierwszych sobót miesiące przystąpić do spowiedzi świętej, komunii świętej, jednej części różańca świętego oraz 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańca. Najważniejsza jest w tym intencja wynagrodzenia Maryi za bluźnierstwa.

Jezus powiedział do siostry Łucji: „To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością”.

   Nie bez znaczenia jest fakt, że Niepokalana Dziewica objawia się z różańcem i do niego usilnie namawia. Ona jest Matką każdego człowieka i jako Matka najlepiej wie, co jest potrzebne ludziom, aby doszli do Boga.

Pewnego dnia jeden z penitentów rzekł do o. Pio:
„Ojcze, mówi się dzisiaj, że
różaniec jest modlitwą, która należy już do przeszłości,
że minęła ,,moda” na różaniec.
W tylu kościołach już się go nie odmawia”.
O. Pio odpowiedział:
„Czyńmy to, co czynili nasi ojcowie, a znajdziemy dobro.”
A ów człowiek dodał: „Przecież szatan rządzi dzisiaj światem”.
O. Pio odpowiedział:
„Ponieważ dają mu możność rządzenia; czy może jakiś duch, tak sam z siebie rządzić, jeśli nie złączy się z ludzką wolą?
Nie mogliśmy się narodzić w bardziej nieszczęsnym świecie.
Kto dużo się modli na różańcu, ten się zbawia,
kto mało się modli, ten jest narażony na niebezpieczeństwo.
Kto się nie modli na różańcu jest już w niebezpieczeństwie.
Kto się nie modli, ten się potępi.”

http://www.sekretariatfatimski.pl/

http://www.santuario-fatima.pt/pl/pages/transmisja-online-