Kurs języka migowego

W dniach 29 lipca – 13 sierpnia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbył się kurs języka migowego dla duszpasterzy i katechetów prowadzony przez Katolicką Misję dla Niesłyszących.

W naszym seminarium prowadzimy duszpasterstwo osób głuchoniemych, dlatego pojechaliśmy do Katowic, aby lepiej zgłębić tajniki tego języka. Kurs był prowadzony w dwóch stopniach. Bracia Adam i Wojciech uczestniczyli w kursie podstawowym, natomiast Maciej i Kamil w kursie, w stopniu średnio zaawansowanym. Naszymi wykładowcami były osoby, które od wielu lat zajmują się pracą z osobami głuchoniemymi: ks. Łukasz Pasuto – krajowy duszpasterz osób niesłyszących, ks. Tomasz Rak, Alicja Podstolec, Alicja Kubiak oraz Mariola Czadankiewicz-Klimek.

W niedzielę, 4-go sierpnia wzięliśmy udział w ogólnopolskim spotkaniu osób niesłyszących i słabosłyszących, które odbyło się na Górze Świętej Anny (województwo opolskie).

Na zakończenie kursu uczestniczyliśmy we Mszy świętej pod przewodnictwem J.E. Ks. Abpa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego.