Jest już nowy, 110. numer „Naszego Życia”!

Drodzy Czytelnicy,
obecny czas jest dla Kościoła katolickiego czasem szczególnym, albowiem przeżywamy Rok Wiary. Temat ten poruszaliśmy już w numerze 108. „Naszego Życia”. Był to okres, w którym dopiero przygotowywaliśmy się do obecnie już trwającej chwili. Zdaje się zatem czymś ważnym i pożytecznym powrócić do tego tematu, patrząc nań jednak z nieco innej perspektywy. Realizując zamysł Ojca Świętego, który u początku Roku Wiary zwołał synod dotyczący Nowej Ewangelizacji, pragniemy w obecnym numerze „Naszego Życia” poruszyć temat bycia świadkiem wiary. Jest to o tyle ważne, że, jak się wydaje, my, chrześcijanie zapominamy o naszym obowiązku, którym jest świadczenie o Jezusie Chrystusie. W „temacie numeru” piszemy między innymi o tym, że nie wystarczy samemu wierzyć, ale koniecznym jest przekazywanie wiary. Jest to dobry czas, aby odnowić osobistą relację z Chrystusem i dzielić się otrzymaną od Niego Miłością. Niech to, co dotąd, być może, było przyczyną wstydu, stanie się dla nas chlubą.

Nie można być świadkiem Chrystusa, jeżeli się Go nie spotka i nie pozna. Dlatego, od obecnego numeru, rozpoczynamy ,,rozmowy o wierze”. Podstawowe prawdy wiary, dla głębszego ich poznania i zrozumienia, będzie nam przybliżał o. Sebastian Fierek. Pragnąc zachęcić naszych Czytelników do dzielenia się swoim życiem, dawania świadectwa wiary, a nawet szukania odpowiedzi dotyczących własnych wątpliwości, wprowadziliśmy dział zatytułowany „znalezione w skrzynce”, w którym będziemy publikować teksty Czytelników i odpowiedzi na pytania nadsyłane do naszej redakcji. Rola świadka wymaga świadomości własnej tożsamości. Tę tożsamość budujemy, poznając historię naszych przodków. Aby to ułatwić, br. Mateusz Orłowski, w „kalendarium patrioty”, omawiał będzie najważniejsze wydarzenia z historii naszej Ojczyzny. W ramach „wiary dojrzałej” br. Łukasz Sołtysiak stopniowo będzie nam ukazywał formy działania i sposoby manipulacji, jakimi posługują się współczesne sekty, oraz zagrożenia wynikające z ich działalności.

W poprzednim numerze brat Piotr Socha wspominał o zmianach, które nastąpiły w redakcji „Naszego Życia”. Od obecnego numeru rozpoczynam pełnienie posługi redaktora naczelnego naszego czasopisma. Jest to dobra sposobność, aby podziękować mojemu Poprzednikowi za jego posługę i serce włożone w dzieło ewangelizacji, które z pewnością już przynosi i będzie przynosiło w przyszłości dobre owoce. Dziękuję również za wprowadzenie mnie w redakcyjne tajniki i zaufanie, jakim zostałem obdarzony. Wierzę, iż to czasopismo będzie wspólnym dziełem zarówno kleryków, jaki i Czytelników, że będziemy wspólnie kroczyć za Mistrzem i wzajemnie ubogacać, dzieląc się naszym życiem.

br. Sebastian M. Lipka
redaktor naczelny

Odwiedź stronę „Naszego Życia”