Hej kolęda kolęda

      Trwamy w okresie kolędowym. Wizyta duszpasterska w naszym Zakonie ma miejsce w dniu 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie Świętem Trzech Króli. Dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie od najważniejszego punktu dnia – Eucharystii. Po południu przyszedł czas na błogosławienie naszych cel. Na początku o. Rektor błogosławił cele klasztorne w łagiewnickim klasztorze.  Tradycyjnie podczas tego obrzędu zbiera się fanty na wieczorną grę – ambo, zwaną również bingo. Następnie wyruszyliśmy do seminarium. Każdy pokój został pokropiony i okadzony. Na kolacji, po skończonym obrzędzie losowaliśmy sentencje i patrona dla siebie i dzieł które prowadzimy, na nowy rok. Patronem seminarium został bł. Dydak z Kadyksu, a myślą, którą mamy się kierować, są słowa zaczerpnięte z  Listu do Galatów:

      „Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.”

      Po posiłku przyszła kolej na radosny czas zabawy, czyli wspomnianą grę AMBO. Do wygrania były ciekawe nagrody. Następna okazja do zdobycia fantów zdarzy się dopiero za rok, ale już z niecierpliwością czekamy na tą grę. Niżej kilka zdjęć z bogatego w wydarzenia dnia dzisiejszego: