Egzamin „ex universa theologia”

W dniu dzisiejszym (12.02.0215) odbył się w naszym Seminarium egzamin „ex universa theologia”. Bracia z kursu VI odpowiadali na pytania czterech komisji:  teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej, teologii moralnej i Pisma św. Egzamin ten jest uwieńczeniem sześcioletniego okresu nauki. Po egzaminie „iuridicum” od marca rozpoczną oni praktykę diakońską.