Drugi dzień wizytacji prowincjalnej

Bracia, którzy są ministrami i sługami innych braci, niech odwiedzają i upominają swoich braci oraz pokornie i z miłością zachęcają ich do poprawy, nie nakazując im niczego wbrew ich sumieniu i naszej Regule. Bracia podwładni powinni pamiętać, że dla Boga wyrzekli się własnej woli. (…) Ministrowie niech ich przyjmą z miłością i wyrozumiałością i niech im okażą taką życzliwość, aby mogli z nimi rozmawiać i tak się wobec nich zachować, jak panowie wobec swoich sług, bo tak być powinno, ponieważ ministrowie są sługami wszystkich braci. 

Z Reguły św. Franciszka

Wykonaniem tego polecenia św. Franciszka z Asyżu jest właśnie wizytacja prowincjalna, która dzisiaj dobiegła końca. W czasie jej trwania Ojcowie Prowincjałowie zajęli się rozmową z Braćmi, którzy są na formacji, a także z pozostałymi Braćmi mieszkającymi w naszym klasztorze. W tym czasie Ojciec Sekretarz zajął się sprawdzeniem najrozmaitszych ksiąg: zmarłych, kronik itp. Na zakończenie wizytacji odbyły się dwie kapituły, pierwsza z udziałem Braci kleryków i druga z pozostałymi Braćmi. Te kapituły miały na celu podsumowanie wizytacji, wskazanie mocnych stron, ale także, do czego zachęcał św. Franciszek, wskazanie tego, co jeszcze należy poprawić. Wierzymy, że ten czas przyniesie błogosławione owoce w naszym życiu zakonnym.