Jak otrzymać płytę FRS?

Celem wydania płyty FRS – FranciszkańskiegoRapSession było przede wszystkim zdobycie narzędzia do ewangelizacji oraz głoszenia w taki właśnie sposób Ewangelii ludziom, do których wrażliwości dociera taka muzyka. Dzięki hojności wielu ofiarodawców udało się nam wyprodukować ten album oraz wydrukować kilka tysięcy sztuk płyt. Chcemy z nią teraz trafić zwłaszcza do tych, którzy nie są blisko Kościoła, aby przybliżyć ich do Boga, pomóc odkryć Jego Miłość i Miłosierdzie oraz to pragnienie Jego bliskości, które jest przecież w każdym z nas.

Jeśli przemawia do Ciebie nasza muzyka i sposób głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie albo znasz kogoś, komu mogłoby pomóc przesłuchanie tej płyty napisz do nas, a wyślemy ją pod wskazany adres.  Zobacz więcej o nas tutaj: FRS

Zgodnie z pierwotnym założeniem nie pobieramy żadnej opłaty za płytę, bo to dzięki otwartości serc wielu dobrych ludzi udało nam się w całości pokryć wszystkie koszty produkcji. Jeśli jednak możesz, prosimy o przesłanie 5 zł na pokrycie kosztów przesyłki. Jeśli nie, napisz i tak!

  Adres do wysyłki:


  Możesz pokryć koszt przesyłki przelewając 5 zł na nasze konto.
  Klasztor oo. Franciszkanów
  ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia
  Nr konta: 02 1050 1764 1000 0097 4310 9341
  Tytuł: Ofiara na FRS

  * - pola obowiązkowe

  Polityka prywatności: https://seminariumfranciszkanskie.pl/polityka-prywatnosci/

  INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

  Jakie dane osobowe gromadzimy?

  Możemy gromadzić́ następujące dane: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail.

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów (dalej: Seminarium) z siedzibą w Łodzi przy ul. Okólnej 185 będące kościelną osobą prawną, NIP 726 17 95 108, REGON 040013968.

  Do kontaktu z administratorem służy następujący adres email: rektor@seminariumfranciszkanskie.pl

  W jakich celach i jak długo wykorzystujemy dane osobowe?

  Dane osób wypełniających formularz zgłoszeniowy mogą być́ wykorzystywane w następujących celach:

  1. Wysyłka płyty FRS.
  2. Kontakt z osobą zamawiającą płytę w kwestiach związanych z jej wysyłką.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane osobowe będą przechowywane ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Komu udostępniamy Twoje dane?

  W związku z współdziałaniem z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi na rzecz Seminarium, twoje dane osobowe mogą być́ powierzane do celów o których mowa powyżej w deklaracji. Podmioty, którym mogą być́ powierzane twoje dane osobowe to: drukarnie, operatorzy pocztowi, kurierzy, audytorzy, podmioty nadzorujące Seminarium.

  Prawa ochrony danych

  W związku z przetwarzaniem przez Seminarium Twoich danych przysługuje Ci prawo do:

  • uzyskania informacji o fakcie przetwarzania danych osobowych.
  • dostępu do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez Seminarium.
  • sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe.
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  • przeniesienia danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Zgodnie z treścią niniejszej deklaracji oraz potwierdzeniem w formie elektronicznej otrzymania poniższych informacji o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych udzielam zgody na ich przetwarzanie

  Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wycofania zgody do przetwarzanie danych osobowych w przypadkach gdy zgoda ta jest wyłączną podstawą do przetwarzania danych osobowych, zaś́ cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem