Pokój i Dobro w Zduńskiej Woli

Pokój i Dobro w Zduńskiej Woli

Wczoraj bracia z naszego zespołu Pokój i Dobro występowali w Zduńskiej Woli. Na zaproszenie tamtejszego urzędu miasta podczas uroczystej Mszy z okazji 75. rocznicy śmierci św. Maksymiliana prowadzili śpiew, a po niej zagrali koncert. Więcej o zespole i tym występie na stronie: pid.seminariumfranciszkanskie.pl