Dzień życia Konsekrowanego

W tym roku już po raz siedemnasty obchodziliśmy Dzień Życia Konsekrowanego.Wyznaczony przez bł. Jana Pawła na dzień 2 lutego ma zwrócić uwagę wszystkich wiernych na tajemnicę, jaką jest to szczególne powołanie. Również my, jako Ci, którzy żyjemy wg rad ewangelicznych, przeżywaliśmy ten dzień w duchu dziękczynienia Panu Bogu.

W dniu tym we wszystkich diecezjach osoby konsekrowane gromadzą się wokół swoich pasterzy, wyrażając przez to swą łączność z Kościołem. W naszej archidiecezji (w katedrze św. Stanisława Kostki) Mszę św. z udziałem osób konsekrowanych, J.E. ks. abp Marek Jędraszewski celebrował o godz. 12.00. Przybyłych przywitał ks. Aleksander Janeczek, który przypominając znamienite osoby życia konsekrowanego, związane z ziemią łódzką, wymienił franciszkanów: bł. Rafała Chylińskiego, bł. Hermana Stępnia oraz zmarłego niedawno o. Klemensa Śliwińskiego. Natomiast Ksiądz Arcybiskup w wygłoszonej homilii powiedział, że powołanie do życia konsekrowanego to przede wszystkim dar dla Kościoła, to służba Bogu w drugim człowieku. I my również, odbywając swoją formację, pragniemy jak najlepiej przygotować się do tej służby, do której raczył nas powołać Ojciec Wszechmogący.