Generał Zakonu i jego definitorium

200. Kapituła generalna naszego Zakonu, która odbywa się w Asyżu, jest braterską refleksją nad minionymi latami sześcioletniej kadencji generała, ale również przewiduje w swoim przebiegu wybór nowego generała i jego definitorium (tzn. rady, która razem z nim zarządza Zakonem).W tym tygodniu dokonano więc wyboru generała, czyli najwyższego przełożonego Zakonu (kolejny następca św. Franciszka z Asyżu). Na drugą kadencję został wybrany o. Marco Tasca. Głosowanie odbyło się we wtorek. Natomiast we środę dokonano wyboru członków definitorium generalnego. W tym gronie jest trzech Polaków: o. Jerzy Norel (wikariusz generalny), o. Jacek Ciupiński (asystent CEO), oraz o. Tadeusz Świątkowski (AFCOF). Więcej informacji na stronie internetowej kapituły (link u dołu).

659c9459e1c7f20664f31b2c63157bfa

Fr. MARCO TASCA
z Prowincji Świętego Antoniego, Padwa (Włochy)
jest 119. Ministrem generalnym
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych

Urodzony dnia 9 czerwca 1957 r. w Sant’Angelo di Piove (Padwa), syn Antoniego i Battistelli Santa. Wstąpił do Zakonu w Camposampiero 29 września 1968 r., gdzie uczęszczał do szkoły średniej, skąd później przeszedł do niższego seminarium – gimnazjum w Pedavenie (BL), w końcu zaś do Bresci, gdzie ukończył liceum klasyczne. Ukończył nowicjat przy Bazylice św. Antoniego w Padwie (1976-1977) i złożył profesję czasową dnia 17 września 1977 roku. Po nowicjacie podjął studia teologiczne przy Instytucie „Świętego Antoniego Doktora” w Padwie, uzyskując tytuł akademicki bakalaureatu w 1982 roku. 28 listopada 1981 r. złożył profesję wieczystą. W 1982 r. został przeniesiony do Rzymu, do Seraphicum, skąd uczęszczał na kursy licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim (UPS).

Przyjął sakrament święceń w stopniu prezbitera dnia 19 marca 1983 r. w Sant’Angelo di Piove (PD), jego mieście rodzinnym, z rąk Mons. Filippo Franceschi, biskupa Padwy. W 1986 r. obronił licencjat z psychologii przy UPS, a dwa lata później także z teologii pastoralnej na tym samym uniwersytecie. Powrócił do Prowincji i w latach 1988-1994 był rektorem niższego seminarium w Bresci, potem zaś postnowicjatu w Padwie (1994-2001). Był wykładowcą psychologii i katechetyki przy Instytucie „Świętego Antoniego Doktora” w Padwie. Na Kapitule Prowincjalnej w 2001 r. został wybrany kustoszem kapitulnym i gwardianem klasztoru w Camposampiero (PD), który to obowiązek sprawował aż do 2005 r., kiedy to został wybrany ministrem prowincjalnym. Jest wiceprezydentem narodowym CISM oraz Przewodniczącym Mo.Fra.Ne (Ruch Franciszkański z Północnego Wschodu).

26 maja 2007 r., w Sacro Convento w Asyżu, został przez Kapitułę generalną zwyczajną wybrany 119. następcą Świętego Franciszka.

29 stycznia 2013 r. podczas 200. Kapituły generalnej zwyczajnej Zakonu fr. Marco Tasca został ponowie wybrany na Ministra Generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na kolejne sześć lat.

(życiorys za: strona kapituły generalnej)