Obrona prac magisterskich

Trzynastu naszych braci we wtorek, 6 marca br., obroniło swoje prace magisterskie. Obrona odbyła się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zakończyli oni tym samym sześcioletni okres studiów. Ojcowie diakoni udali się na praktyki do franciszkańskich placówek, z których powrócą po niespełna trzech miesiącach, pod koniec maja. Bracia, którzy święcenia w stopniu diakonatu przyjmą 24 III, pozostali w seminarium, skąd już niedługo wyjadą, by odbyć rekolekcje przed święceniami.

Wszystkim nowym magistrom naszych prowincji zakonnych gratulujemy!