Oaza

foska_0Oaza, czyli Ruch Światło-Życie, jest jednym z ruchów odnowy Kościoła. W jego strukturze wyróżniamy mniejsze grupy hierarchicznie ułożone we Wspólnoty Wielkie, Średnie (lokalne) i Małe.

Klerycka wspólnota ruchu światło – Życie powstała w seminarium w październiku 1983 roku. Jej inicjatorem był – wtedy jeszcze brat Michał Baranowski – obecny rektor seminarium. Na początku liczyła ona dziewięć osób. Dziś jest nas około czternastu. Większość z nas z Oazą zetknęła się jeszcze przed wstąpieniem do zakonu.

Nasza oazowa formacja przebiega podobnie jak w całym ruchu. Spotykamy się raz w tygodniu. Na spotkaniach dzielimy się Słowem Bożym i tym wszystkim, czego doświadczamy, na co dzień, słuchamy katechez oraz modlimy się w intencjach nam powierzonym.

W centrum naszej działalności są letnie rekolekcje, w czasie, których pełnimy funkcje animatorów lub moderatorów w Oazach „Wielkich Słychem” (prowincja gdańska) i „Samarii” (prowincja warszawska). Rekolekcje to specjalny i wyjątkowy czas, w którym przez Eucharystię, modlitwę i spotkania w grupach, rozmowy, dyskusje, oraz katechezy poznajemy Boga, siebie i drugiego człowieka. Rekolekcje oazowe są rekolekcjami jedynymi, wyjątkowymi, niespotykanymi w innych wspólnotach. Skupiają się na formie przeżyciowej, w której poznane i usłyszane treści wprowadza się od razu w życie. Mimo iż trwają tylko 15 dni, ich rola jest tak samo ważna jak rola całej formacji rocznej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej lub pragniesz podzielić się z nami swoimi refleksjami po spotkaniu z tym ruchem napisz do nas!