Żywe jest słowo Boże…

Słowo Boże rzeczywiście jest skuteczne – może realnie działać w naszym życiu. Potrzeba jedynie z naszej strony cierpliwego wsłuchiwania się w nie. Nigdy nie można się zniechęcać, wręcz przeciwnie, trzeba pochylać się nad nim każdego dnia i starać się zrozumieć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Bo choć ostateczne Słowo wypowiedział w swoim umiłowanym Synu Jezusie Chrystusie to mimo to wciąż do nas mówi każdego dnia. Dzięki temu możemy z Bogiem nawiązać osobistą relację, pod warunkiem, że będziemy się starali, choć trochę, Go usłyszeć. Pomocą w medytacji nad słowem mogą być komentarze (zachęcamy m. in. do słuchania ich na franciszkanie.tv). Trwajmy przy Panu – zapraszajmy Go, by On sam „wyjaśniał nam Pisma”.