Życzenia na Boże Narodzenie

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, chcemy życzyć Państwu, aby nowonarodzony Emmanuel nauczył nas dziecięcej postawy względem Ojca, który „nas miłuje” (J 16,27).

Niech przykład Tego, który zaufał i powierzył się w nasze ręce, wskazuje, jak kochać bliźnich i zaprowadzać na ziemi pokój.

Niech Pan nas błogosławi i strzeże!

Bracia Franciszkanie