Życzenia Bożonarodzeniowe

Drodzy Przyjaciele naszego seminarium

Życzymy, aby Jezus,
Ten sam, który zamieszkał wśród nas grzeszników,
Ten sam, który razem z Ojcem stwarzał świat,
Ten sam, który widział Abrahama radującego się z dnia Jego przyjścia,
Ten sam, który za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem,
Ten sam, który jest obecny w tabernakulach wielu kościołów i kaplic na całym świecie,
był przyjęty i uwielbiony w naszych sercach.
Niech Jego obecność wśród nas i łaska, którą przynosi, daje nam moc,
abyśmy żyli jako „nienaganne dzieci Boże”, pełni miłości i braterskiej przyjaźni.

Bracia Franciszkanie