Chrystus zmartwychwstał prawdziwie! Alleluja!

Radujmy się i weselmy! Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech czas świętowania tajemnicy naszego Odkupienia i chwalebnego zmartwychwstania Jezusa będzie pozostanie dla nas głębokim przeżyciem duchowym. Pan Jezus przyjął niesprawiedliwy wyrok – naśladujmy Jego cichość i pokorę, niósł krzyż na miejsce kaźni – idźmy za Nim wytrwale z cierpliwością i poświęceniem.
W szkole Krzyża uczmy się pod skrzydłami Niepokalanej Służebnicy Odkupienia, abyśmy na ziemi pełnili z radością Wolę Bożą i kiedyś doszli do Chwały Zmartwychwstania.

Życzy wspólnota seminaryjna