Chrystus zmartwychwstan jest!

Nam na przykład dan jest, iż my także mamy zmartwychwstać!

Przeżywając radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa życzymy, aby ta prawda przysłoniła lęki i niepokoje naszych serc. Oto Ten, który dla nas uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym do śmierci i to śmierci krzyżowej(Flp 2,8), powstał z martwych, żyje i działa wśród nas.

Zawierzmy się Jego nieskończonemu Miłosierdziu i prośmy, by Niepokalana Wszechpośredniczka Łask była naszą Orędowniczką przed Jego tronem

Z pamięcią w modlitwie
Wspólnota seminaryjna