Zespołowe koncertowanie

Ostatnio bracia z naszego seminaryjnego zespołu Pokój i Dobro zagrali dwukrotnie „pojechali w Łódź”.

W niedzielę, 27 października, udali się do naszej łódzkiej parafii MB Anielskiej przy ul. Rzgowskiej. Tam animowali śpiew podczas Mszy św., a po jednej z nich zagrali kilkudziesięciominutowy koncert. Został on nagrany przez Gwardiana tamtejszego klasztoru o. Piotra Kleszcza, który także w tamtej parafii prowadzi Mały Chór Wielkich Serc!

Oprócz tego we wtorek, 29 października, odwiedzieli Dom Samotnej Matki w Łodzi, gdzie zagrali koncert dla podopiecznych tamtejszego ośrodka oraz dzieci z mieszczącej się tam świetlicy środowiskowej.

Więcej informacji o tych wydarzeniach znajdziecie na stronie zespołu: pokojidobro.net

U Matki Bożej Anielskiej w Łodzi

Bracia u Mam