Zarząd Seminarium

 

    

o. Mirosław Bartos – Rektor

Urodzony: 26.06.1961 w Jakubowicach; Święcenia kapłańskie: 30.05.1987; dr psychologii; ostatnia placówka i pełnione funkcje: gwardian i kustosz Sanktuarium w Niepokalanowie, asystent prowincjalny, wykładowca WSD, narodowy asystent kościelny Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej; gwardian klasztoru, magister kleryków i juniorystów.

 

o. Marisz Fałkowski – Wicerektor

Urodzony: 25.06.1965 w Elblągu; Święcenia kapłańskie: 23.05.1992 ; ostatnia placówka i pełnione funkcje: gwardian i proboszcz w Kołobrzegu; magister kleryków.

 

o. Rafał Kwiatkowski – Magister

Urodzony: 29.08.1977 w Warszawie; Święcenia kapłańskie: 28.05.2005 ; dr Historii Kościoła;ostatnia placówka i pełnione funkcje: Doktorant na KUL (Dom Studiów – Lublin); magister kleryków.

o-piotr-sieluzycki 

o. Piotr Sielużycki – Sekretarz

Urodzony: 05.04.1956 w Warszawie; Święcenia kapłańskie: 20.06.1982; mgr lic. teologii; ostatnia placówka i pełnione funkcje: Łódź-WSD, wykładowca WSD, opiekun biblioteki WSD, bibliotekarz prowincjalny, sekretarz WSD.

 

o. Paulin Sotowski – Profesor

Urodzony: 08.09.1937 r. w Gniewoszowie; Święcenia kapłańskie: 15.06.1961 r.; magister lic. teologii oraz nauk biblijnych; ostatnia placówka i pełnione funkcje: Łódź-Łagiewniki – wykładowca Pisma św. w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi, spowiednik ss. honoratek i ss. karmelitanek.

 o-maurycy-sulej

o. Maurycy Sulej – Ojciec duchowny

Urodzony: 24.08.1947 w Płośnicy; Święcenia kapłańskie: 04.06.1972; dr teologii dogmatycznej; ostatnia placówka i pełnione funkcje: Ekwador; ojciec duchowny.

 

o. Kazimierz Mościcki – Ojciec duchowny

Urodzony: 09.03.1957 w Zaszkowie ; Święcenia kapłańskie: 02.06.1984 r.; ostatnia placówka: Niepokalanów – spowiednik, rekolekcjonista.

 

br. Stanisław Garbacz – furtian

Urodzony: 27.06.1970 w Biłgoraju ;ostatnia placówka: