Wykłady z historii sztuki w Gdańsku

W ramach zajęć z historii sztuki, klerycy kursów I i II w poniedziałek wyjechali do Gdańska. Wykłady odbywały się we franciszkańskim kościele Świętej Trójcy, kaplicy św. Anny i gdańskim Muzeum Narodowym. Zorganizował je nasz wykładowca o. dr Tomasz Jank – gwardian klasztoru w Gdańsku.

Zajęcia składały się z serii spotkań z ekspertami, a zarazem pasjonatami konserwacji zabytków. I tak bracia mogli dowiedzieć się jak należy dbać o drewniane i kamienne elementy kościoła, jak je czyścić, konserwować, czego należy unikać. Jedne z pierwszych zajęć odbyły się w gdańskim Muzeum Narodowym, (byłym późnogotyckim klasztorze franciszkańskim) poświęcone arcydziełu Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny.”

Główną część zajęć skupiono na historii i budowie wielkich, pięknych, manierystyczno-barokowych organach w kościele -unikalny instrument na skalę światową, przy odbudowie których w przeciągu 11 lat, na różnych etapach pracy łącznie zaangażowanych było ponad 200 osób. Bracia mogli przysłuchać się ich brzmieniu i barwom, podziwiając grę wybitnego gdańskiego organisty zaangażowanego w projekt odbudowy wyjątkowego instrumentu. Wykłady zwieńczyło spotkanie z Inspektorem Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego dotyczące prawnych rozporządzeń na temat ochrony i konserwacji zabytków. Pobyt w gdańskim klasztorze zakończyły Nieszpory w prezbiterium kościoła pw. Świętej Trójcy.
Po kolacji bracia udali się nad Morze, a dzień wcześniej gościli w Chwaszczynie u rodziny jednego ze współbraci. Dzięki gościnności proboszcza mogli zwiedzić tamtejszą parafię pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie uczestniczyli w nabożeństwie majowym i porannej Mszy św.