Wykładowcy

Wykładowcy
WSD OO. Franciszkanów w Łodzi–Łagiewnikach

  1. 21 ojców zakonnych, 7 księży diecezjalnych, 6 osób świeckich
    2 profesorów, 3 doktorów habilitowanych, 21 doktorów, 9 magistrów