Wykładowcy

Wykładowcy
WSD OO. Franciszkanów w Łodzi–Łagiewnikach

 1. dr Mirosław ADASZKIEWICZ – teologia dogmatyczna.
 2. dr Michał BARANOWSKI – Stary Testament, teologia biblijna, historia i geografia biblijna, seminarium biblijne.
 3. dr Mirosław BARTOS – psychologia pastoralna.
 4. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK – seminarium z teologii dogmatycznej.
 5. dr Jacek CIUPIŃSKI – teologia moralna fundamentalna, teoria i praktyka spowiedzi.
 6. dr Alfred DYR – liturgika, ćwiczenia z liturgiki, seminarium z liturgiki.
 7. dr Grzegorz DZIEWULSKI – teologia fundamentalna, ćwiczenia z teologii fundamentalnej, seminarium z teologii fundamentalnej.
 8. dr Przemysław GÓRA – prawo kanoniczne, seminarium z prawa kanonicznego.
 9. prof. dr hab. Krzysztof GUZOWSKI – wykład monograficzny.
 10. dr Tomasz JANK – historia sztuki i zasady konserwacji zabytków.
 11. mgr lic. Bruno KALINOWSKI – praktyka pedagogiczno-katechetyczna.
 12. mgr Ewa KALETA – język angielski.
 13. dr Ireneusz KLIMCZYK – teologia życia konsekrowanego, seminarium z teologii duchowości i dogmatycznej.
 14. dr Waldemar KLINKOSZ – psychologia rozwojowa.
 15. dr Grzegorz KORCZAK – teologia duchowości.
 16. dr hab. Ignacy KOSMANA – homiletyka, ćwiczenia z homiletyki.
 17. dr Adam KWAŚNIAK – teoria poznania.
 18. dr Rafał KWIATKOWSKI – seminarium z historii Kościoła.
 19. mgr Anna LORENC – język łaciński.
 20. dr Jerzy ŁOPAT – filozofia przyrody, wstęp do filozofii, etyka, szkoła franciszkańska, religiologia.
 21. dr Piotr MATUSZAK – teologia pastoralna, ćwiczenia z teologii pastoralnej
 22. mgr Dariusz MĘDRZYCKI – wychowanie fizyczne.
 23. dr Jan MUCHA – historia Kościoła.
 24. bac. lic. Jan M. OLSZEWSKI – praktyka pedagogiczno-katechetyczna.
 25. mgr Jolanta PIETRASZUN – język łaciński, język grecki.
 26. dr Marek PLUTA – historia filozofii, ćwiczenia z historii filozofii.
 27. dr Piotr PRZESMYCKI – teologia moralna szczegółowa.
 28. prof. UŁ dr hab. Krystyna RADZISZEWSKA – język niemiecki.
 29. dr Roman SĘKALSKI – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki.
 30. mgr lic. Piotr SIELUŻYCKI – wstęp do teologii, wprowadzenie w chrześcijaństwo, teologia dogmatyczna.
 31. mgr Mariusz SIUDZIŃSKI – fonetyka pastoralna.
 32. dr Sławomir SOSNOWSKI – liturgika.
 33. mgr Tomasz STAŃCZYK – język włoski.
 34. dr hab. Marek STĘPNIAK – katolicka nauka społeczna, ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej, seminarium z katolickiej nauki społecznej.
 35. dr Marek SYKUŁA – franciszkanizm.
 36. prof. dr hab. Marcin TKACZYK – seminarium z filozofii chrześcijańskiej.
 37. mgr Radosław TOMCZAK – muzyka kościelna, chór.
 38. dr Arnold ZAWADZKI – Nowy Testament.
 39. dr Robert ZBIERAŃSKI – pedagogika, dydaktyka, technologia informacyjna.
 40. dr Piotr ŻURKIEWICZ – teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo, kierownictwo duchowe.
 1.