Wykładowcy

Wykładowcy
WSD OO. Franciszkanów w Łodzi–Łagiewnikach

 1. dr Mirosław ADASZKIEWICZ – teologia dogmatyczna.
 2. dr Michał BARANOWSKI – Stary Testament, teologia biblijna, historia i geografia biblijna, seminarium biblijne.
 3. dr Mirosław BARTOS – psychologia.
 4. dr Jacek CIUPIŃSKI – teologia moralna, teoria i praktyka spowiedzi.
 5. dr Alfred DYR – liturgika, ćwiczenia z liturgiki, seminarium z liturgiki.
 6. dr Grzegorz DZIEWULSKI – teologia fundamentalna, ćwiczenia z teologii fundamentalnej, seminarium z teologii fundamentalnej.
 7. dr Przemysław GÓRA – prawo kanoniczne, seminarium z prawa kanonicznego.
 8. dr Tomasz JANK – historia sztuki i zasady konserwacji zabytków.
 9. mgr Ewa KALETA – język angielski.
 10. dr Ireneusz KLIMCZYK – seminarium z teologii duchowości i dogmatycznej.
 11. dr Grzegorz KORCZAK – teologia duchowości.
 12. dr hab. Ignacy KOSMANA – homiletyka, ćwiczenia z homiletyki.
 13. dr Adam KWAŚNIAK – teoria poznania, ogólna metodologia nauk, logika.
 14. dr Rafał KWIATKOWSKI – seminarium z historii Kościoła.
 15. mgr Anna LORENC – język łaciński.
 16. dr Jerzy ŁOPAT – wstęp do filozofii, etyka, szkoła franciszkańska, religiologia, antropologia, metafizyka.
 17. dr Piotr MATUSZAK – teologia pastoralna, ćwiczenia z teologii pastoralnej.
 18. bac. lic. Jan M. OLSZEWSKI – praktyka pedagogiczno-katechetyczna.
 19. mgr Jolanta PIETRASZUN – język łaciński, język grecki.
 20. ks. dr Marek PLUTA – historia filozofii, ćwiczenia z historii filozofii.
 21. o. dk. dr Artur PRZECHOWSKI – filozofia przyrody, proseminarium.
 22. prof. UŁ dr hab. Krystyna RADZISZEWSKA – język niemiecki.
 23. mgr lic. Piotr SIELUŻYCKI – wstęp do teologii, wprowadzenie w chrześcijaństwo, teologia dogmatyczna.
 24. mgr Mariusz SIUDZIŃSKI – fonetyka pastoralna.
 25. dr Sławomir SOSNOWSKI – liturgika.
 26. mgr Tomasz STAŃCZYK – język włoski.
 27. dr hab. Marek STĘPNIAK – katolicka nauka społeczna, ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej, seminarium z katolickiej nauki społecznej.
 28. dr Marek SYKUŁA – franciszkanizm.
 29. prof. dr hab. Marcin TKACZYK – seminarium z filozofii chrześcijańskiej.
 30. mgr Radosław TOMCZAK – muzyka kościelna, chór.
 31. ks. dr. Marcin WOJTASIK- katechetyka.
 32. dr Arnold ZAWADZKI – Nowy Testament.
 33. dr Robert ZBIERAŃSKI – pedagogika, dydaktyka, technologia informacyjna.
 34. dr Piotr ŻURKIEWICZ – teologia dogmatyczna, wprowadzenie w chrześcijaństwo, kierownictwo duchowe.
 1.