Wykładowcy

Wykładowcy

WSD OO. Franciszkanów w Łodzi–Łagiewnikach

 

 1. O. dr Mirosław ADASZKIEWICZ– teologia dogmatyczna, wstęp do teologii, kierownictwo duchowe
 2. wsd03O. dr Michał BARANOWSKI – Stary Testament, Nowy Testament, wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, teologia biblijna, seminarium biblijne
 3. O. dr Mirosław BARTOS – psychologia pastoralna
 4. O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz BARTOSIK – teologia dogmatyczna, seminarium z teologii dogmatycznej, chrystologia
 5. Ks. dr Alfred DYR – liturgika, ćwiczenia z liturgiki
 6. Ks. dr Grzegorz DZIEWULSKI – teologia fundamentalna, ćwiczenia z teologii fundamentalnej, seminarium z teologii fundamentalnej
 7. O. prof. UJPII dr hab. Zdzisław GOGOLA – seminarium z historii Kościoła
 8. Ks. dr Przemysław GÓRA – prawo kanoniczne
 9. O. dr Tomasz JANK – historia sztuki i konserwacja zabytków, ćwiczenia z historii sztuki
 10. Ks. dr Mirosław JASIŃSKI – historia i geografia biblijna
 11. O. mgr Bruno KALINOWSKI – praktyki szkolne pedagogiczno-katechetyczne
 12. O. dr Ireneusz KLIMCZYK – teologia życia konsekrowanego, teologia duchowości, seminarium z teologii duchowości i dogmatycznej
 13. O. dr hab. Waldemar KLINKOSZ – psychologia rozwojowawsd01
 14. O. dr hab. Ignacy KOSMANA – homiletyka, ćwiczenia z homiletyki, seminarium homiletyczne
 15. P. mgr Anna LORENC – język łaciński
 16. O. dr Jerzy ŁOPAT – filozofia przyrody, szkoła franciszkańska, religiologia, ćwiczenia z religiologii, wstę do filozofii
 17. P. mgr Dariusz MĘDRZYCKI – wychowanie fizyczne
 18. O. dr Jan MUCHA – historia Kościoła, patrologia
 19. O. prof. dr hab. Celestyn NAPIÓRKOWSKI – proseminarium
 20. Ks. prof. dr hab. Jacek NOWAK – seminarium liturgiczne
 21. P. mgr Jolanta PIETRASZUN – język łaciński, język grecki
 22. Ks. dr Roman PIWOWARCZYK – etyka
 23. wsd06Ks. dr Marek PLUTA – historia filozofii, ćwiczenia z historii filozofii, filozofia Boga
 24. Ks. dr Piotr PRZESMYCKI – teologia moralna i szczegółowa
 25. P. prof. UŁ dr hab. Krystyna RADZISZEWSKA – język niemiecki
 26. Ks. dr Roman SĘKALSKI – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki
 27. O. mgr lic. Piotr SIELUŻYCKI – wprowadzenie w chrześcijaństwo, patrologia
 28. Ks. dr Sławomir SOSNOWSKI – liturgika
 29. O. mgr lic. Paulin SOTOWSKI – wprowadzenie ogólne do Pisma Świętego, Nowy Testament, ćwiczenia z Nowego Testamentu
 30. P. mgr Tomasz STAŃCZYK – język włoski
 31. Ks. dr hab. Marek STĘPNIAK – katolicka nauka społeczna, ćwiczenia z katolickiej nauki społecznej, seminarium z katolickiej nauki społecznej
 32. O. dr Marek SYKUŁA– franciszkanizm
 33. Ks. dr hab. Sławomir SZCZYRBA – teoria poznania
 34. O. mgr. lic. Radosław TOMCZAK – ćwiczenia z muzyki kościelnej, chór
 35. O. dr hab. Paweł WARCHOŁ – teologia dogmatyczna, wykład monograficzny, seminarium z teologii dogmatycznej
 36. P. mgr Kinga WDZIĘCZNA – fonetyka
 37. Ks. dr hab. Jan WOLSKI– teoria i praktyka spowiedzi, ćwiczenia z teorii i praktyki spowiedzi
 38. O. dr Piotr ŻURKIEWICZ – wprowadzenie w chrześcijaństwo, teologia dogmatyczna