Wyjazdy

Sobota była dniem wielu wyjazdów, a szczególnym miejscem pielgrzymowania braci była Częstochowa. Tam udały się dwie grupy braci.

Pierwsza to ci, którzy do tronu Królowej Polski udali się wraz z osobami z naszych seminaryjnych duszpasterstw: Osób Specjalnej Troski im. bł. Rafała Chylińskiego i Osób Niesłyszących. Pielgrzymka liczyła ok. 100 osób, w tym dziesięciu braci kleryków. Częstochowa nie była jedynym miejscem, do którego zmierzali pielgrzymi, gdyż odwiedzili oni tego samego dnia sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Gidlach oraz klasztor oo. Franciszkanów w Radomsku.

Natomiast druga grupa braci udała się do Częstochowy w związku z ogólnopolskim czuwaniem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Na czele 6-osobowej grupy stał nasz ojciec duchowny – Edward Sobolewski.