Wybory nowego dziekana seminarium

POKÓJ I DOBRO!

   W trakcie przygotowań do już ostatnich egzaminów i w oczekiwaniu wyjazdu na praktyki wakacyjne odbyły się w naszym seminarium coroczne wybory dziekana kleryków na kolejny rok akademicki. Po odczytaniu regulaminu wyborów i wezwaniu Ducha Świętego rozpoczęło się głosowanie. W tym roku wybór padł na brata Michała z III kursu.

   Bratu Grzegorzowi, który pełnił funkcję dziekana w mijającym roku akademickim oraz Bratu Mariuszowi, który wspierał go całym sobą jako vice-dziekan dziękujemy za cały podjęty trud służby! Nowo wybranego dziekana powierzamy Waszej modlitwie!