Wprowadzenie w posługi

       Po dniach skupienia w klasztorze przy ul. Kreciej w dniach od 14 – 16 III, w dniu dzisiejszym, 17 III, nasi bracia zostali wprowadzeni w posługi lektoratu i akolitatu.

      „Rekolekcje” przy ulicy Kreciej prowadził o. Grzegorz Kwiecień, który obecnie pełni funkcje mistrza nowicjatu w Smardzewicach.  Od piątkowego popołudnia bracia z kursów III i IV słuchali nauk, przez które ojciec Grzegorz, jak sam mówił, pragnął rozbudzić miłość do słowa Bożego i Eucharystii. Czynił to w oparciu o list pap. Pawła VI Ministeria quaedam, w którym wyżej wymienione posługi są opisane. Skupienie zakończyło się w niedzielę popołudniu. Należy w tym miejscu nadmienić, iż w sobotę, gdy przy ul. Kreciej odbywały się „rekolekcje”, w seminarium dla braci z kursów I, II, V dzień skupienia prowadził o. Grzegorz Kordek.

     Msza św. z obrzędem wprowadzenia w posługi miała miejsce w naszej seminaryjnej kaplicy w poniedziałek 17 marca br. o godzinie 17.00. Przewodniczył jej, słowo Boże wygłosił oraz w posługi wprowadził o. prowincjał Wiesław Pyzio. Posługę lektoratu przyjęło pięciu braci z kursu III oraz dwaj bracia junioryści. W posługę akolitatu zostało wprowadzonych pięciu braci z kursu IV. Ojciec Prowincjał w wygłoszonym kazaniu zwróciłł uwagę na postawę serca – to owo wewnętrzne nastawienie jest kluczem do właściwego przeżywania posługi lektora i akolity. W skierowanych na koniec do braci życzeniach Ojciec Rektor przypomniał, że dobry sługa trwa przy swoim Panu. Pamiętajmy i my w swoich modlitwach o nowo ustanowionych lektorach i akolitach.