Wizytacja generalna

W naszym seminarium od soboty jest obecny o. Roberto Carboni, sekretarz generalny ds. formacji w naszym Zakonie.Jego obecność jest związana z wizytacją generalną. Jak podkreślił sam o. Roberto chce, aby ta wizytacja ukazała mu sposób formacji w Polsce. Dlatego zostały zorganizowane spotkania ze wszystkimi braćmi. Część braci spotykała się na osobistych rozmowach, reszta braci została podzielona na pięć grup. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim sposobu formacji oraz tożsamości franciszkanina konwentualnego.