Wizyta braci z Francji

Z braterską wizytą przyjechał do nas ojciec Jean-François Marie Auclair kustosz Kustodii św. Bonawentury we Francji i Belgii, wraz z ojcem Pawłem Pilszakiem. Podzielili się z nami rzeczywistością duszpasterską franciszkanów we Francji. W zakresie towarzyszenia rodzinom, pracy duszpasterskiej i życia braterskiego braci.

Przed rewolucją francuską bracia mieli we Francji około 295 klasztorów. Po rewolucji bracia zostali wyrzuceni z kraju, ale po pewnym czasie powrócili. Obecnie istnieje tam tylko pięć klasztorów z 16 braćmi, którzy żyją radykalnie Ewangelią.

Wielkie świadectwo braci we Francji to życie braterskie, modlitwa i radykalne życie Ewangelią. Bracia między innymi nie kupują żywności, potrzeby codzienne zaspokajają  darowizny od rodzin, które uczestniczą we wspólnocie, i w ten sposób powierzają się całkowicie Bożej Opatrzności.

Wiele jest owoców zebranych z pracy duszpasterskiej i świadectwa życia braci, wśród których można wyróżnić rosnącą liczbę powołań. Obecnie w procesie formacji znajduje się około 9 braci.

Módlmy się, aby każdego dnia głoszenie Dobrej Nowiny przez braci było coraz bardziej owocne i aby znajdowali oni siłę w obliczu trudności.