Spotkania wigilijne w duszpasterstwach

Trzeci tydzień Adwentu to napięty czas dla braci alumnów. Oprócz licznych zajęć i koniecznych prac przedświątecznych seminarzyści organizują spotkania wigilijne w każdym z ośrodków, w których przez cały rok angażują się w ramach praktyk duszpasterskich.

Najwcześniej bo już 11 grudnia bracia zorganizowali spotkanie wigilijne w Domu Dziecka nr 2 w Łodzi.  Dla każdego wychowanka jak i wychowawcy przygotowano świąteczną paczkę. Akcję wspomogli bracia z zespołu Pokój i Dobro – śpiewem uświetnili kolędowanie.

Następnie 15 grudnia,   braci przygotowali spotkanie wigilijne   w naszym seminarium dla podopiecznych   z  duszpasterstwa bł o. Rafała Chylińskiego. Rozpoczęto Mszą świętą  o godz.   14.00  w kaplicy seminaryjnej, której przewodniczył o. Rafał Kwiatkowski, potem  świętowano    w  auli seminaryjnej.

17 grudnia spotkanie wigilijne odbyło się w DPS przy ulicy Spadkowej. Wychowankowie otrzymali świąteczne paczki prosto z rąk św. Mikołaja, który obdarował także pracowników za ich całoroczny trud i poświęcenie. Mszę świętą oraz sakrament spowiedzi sprawowali o. Rafał Kwiatkowski i o. Zbigniew Kopeć. 

18 grudnia z opłatkiem i paczkami świątecznymi bracia wraz z o. Rafałem Kwiatkowskim udali się do Domu Dziecka nr 1 w Łodzi. Dla wielu podopiecznych paczki świąteczne ofiarowali dobrodzieje, każdy mógł wylosować serduszko z imieniem dziecka dla którego przygotowywał podarunek.  

 

Z kolei 19 grudnia wigilijne spotkanie odbyło się w  Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim. Obecni byli o. Mariusz Fałkowski  oraz kapelan Zakładu. I tutaj kolędowanie aranżowali bracia z naszego seminaryjnego zespołu muzycznego.

Wigilijne spotkania oraz świąteczne paczki udało nam się zorganizować z zebranych funduszy podczas tzw. akcji Mikołaj, w ramach których bracia korzystając z gościnności i otwartości parafii w diecezji łódzkiej, zbierali dobrowolne ofiary po Mszy świętej na rzecz duszpasterstw.  

Niech dobry Bóg wynagrodzi wszelką hojność wszystkim ludziom dobrej woli!