Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna

Wigilia Paschalna jest centralnym momentem Triduum Paschalnego i całego roku liturgicznego. Jej obchody rozpoczęliśmy po zapadnięciu mroku, gdyż po zachodzie słońca, zgodnie z symboliką żydowską, rozpoczyna nowy dzień. Liturgia tego dnia jest bardzo rozbudowana. Składa się ona z Liturgii Światła podczas której jest poświęcenie ognia, zapalenie paschału, procesyjne wniesienie go do kościoła i odśpiewanie exultetu – jest to uroczyste Orędzie Wielkanocne. Potem rozpoczyna się Liturgia Słowa podczas której czyta się teksty ze Starego Testamentu. Po ostatnim czytaniu Starotestamentalnym śpiewa się ,,Chwała na wysokości Bogu…” podczas którego rozbrzmiewają wszystkie dzwony i dzwonki w kościele. Po śpiewie czyta się Epistołe czyli List św. Pawła do Rzymian. Po czytaniu śpiewa się uroczysty psalm allelujatyczny a po nim następuje Ewangelia i Homilia. Następuje potem Liturgia Chrzcielna podczas której śpiewa się Litanie do wszystkich świętych. Potem następuje błogosławieństwo wody podczas której Paschał jest zanurzony raz albo trzy razy oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i pokropienie wiernych wodą święconą. Potem odbywa się przygotowanie darów i zaczyna się Liturgia Eucharystyczna. Po modlitwie po komunii wierni otrzymują uroczyste błogosławieństwo. W naszym Sanktuarium Najświętszy Sakrament był wystawiony do adoracji na cała noc aż do porannej procesji rezurekcyjnej. Nasi bracia wraz z grupa młodzieży z parafii animowali adoracje poprzez śpiew. Potem była uroczysta procesja i Msza Święta.