Wielkopostne rozważania muzyczne – Dominica Tertia (wideo)

W ramach Wielkopostnych rozważań muzycznych w Sanktuarium w Łodzi-Łagiewnikach, w sobotę 6 marca, partie chorałowe zaśpiewała schola gregoriańska złożona z kleryków naszego seminarium pod kierownictwem o. Radosława M. Tomczaka OFMConv.

W repertuarze znalazły się utwory z proprium III niedzieli Wielkiego Postu: introit: Oculi mei, gradułał: Exsurge Domine, communio: Passer invenit, oraz antyfona maryjna Stella caeli exstirpavit. Podczas wstępu do tego muzycznego wydarzenia usłyszeliśmy następujące słowa:

Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński napisał w rozważaniu drogi krzyżowej, że wielkość człowieka zależy też i od wielkości jego przeżyć. Przeżycia tworzą duchową sylwetkę; im są głębsze, tym bardziej człowiek zbliża się do obrazu Boga. Nie można wyobrazić sobie głębszych przeżyć niż te, które gwarantuje nam śpiew gregoriański, jeśli odpowiednio nastawimy uszy naszego serca. Śpiew ten bowiem przenosi nas do przedsionku raju i jednoczy duszę z Bogiem. Mistrz Valentin Miserachs uważa, że należy podjąć trud przywracania śpiewu gregoriańskiego, począwszy od katedr i klasztorów, które powinny przodować w tym odrodzeniu. Wydarzenie dzisiejszego wieczoru w naszej franciszkańskiej świątyni wpisuje się w taką próbę, aby tradycyjna muzyka liturgiczna i organowa realnie oddziaływała na nasze dusze.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii wygłosił br. Wojciech Kasprowicz.

W skład scholii wchodzą: br. Maksymilian M. Konieczny, br. Krzysztof M. Lasocki, br. Piotr M. Januszewski oraz br. Rafał Ołdak.

Improwizacje organowe na temat wykonanych utworów gregoriańskich zagrał p. Tomasz Mońko, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi.

Następne takie wydarzenie w łagiewnickim klasztorze odbędzie się 13 marca o godz. 19. Serdecznie zapraszamy!