Wielki Piątek

     Jest to dzień upamiętniający śmierć Pana Jezusa na krzyżu.W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii oraz obowiązuje post ścisły. Dzisiejsza liturgia jest pamiątką zwycięstwa Chrystusa poprzez mękę i krzyż. Używa się szat liturgicznych koloru czerwonego, które symbolizują miłość zwyciężającą na krzyżu. Liturgia składa się z czterech części: Liturgii Słowa, podczas której był odczytany opis Męki Pańskiej według św. Jana, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej oraz procesji, podczas której przenieśliśmy Pana Jezusa w monstrancji do Grobu Pańskiego, gdzie odbywa się adoracja.