Wielki Piątek

Wielki Piątek

     Jest to dzień upamiętniający śmierć Pana Jezusa na krzyżu.W tym dniu nie sprawuje się Eucharystii oraz obowiązuje post ścisły. Dzisiejsza liturgia jest pamiątką zwycięstwa Chrystusa poprzez mękę i krzyż. Używa się szat liturgicznych koloru czerwonego, które symbolizują miłość zwyciężającą na krzyżu. Liturgia składa się z czterech części: Liturgii Słowa, podczas której był odczytany opis Męki Pańskiej według św. Jana, Adoracji Krzyża, Komunii Świętej oraz procesji, podczas której przenieśliśmy Pana Jezusa w monstrancji do Grobu Pańskiego, gdzie odbywa się adoracja.