Wielki Czwartek

,,Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”(J 13,1)

Dziś w Kościele przeżywamy wyjątkowy dzień. Bóg – Człowiek ukazuje sposób w jaki chce być chwalony. Dzisiaj świętujemy ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Złożyliśmy więc naszym Ojcom życzenia z tejże okazji. Uroczysta Msza Święta Wielkiego Czwartku rozpoczęła Triduum Paschalne. Teraz Jezus jest przeniesiony do ciemnicy i tam będziemy Go adorować aż do jutrzejszej liturgii. Jest to wyjątkowy czas, w którym możemy się szczególnie zbliżyć do Chrystusa i rozważyć tajemnicę Eucharystii. Przeżyjmy dany nam czas w zjednoczeniu z Bogiem. 

Ustanowienie Eucharystii to niezwykłe wydarzenie mówiące o niesamowitej miłości Boga do człowieka. Wykorzystajmy ten czas i nie odrzucajmy ręki, którą Jezus do nas wyciąga, zapraszając do większej bliskości.