Wieczyste śluby zakonne

„Pobudzony Bożym natchnieniem… z mocną wiarą i wolą: ślubuję Bogu Ojcu… ,że przez całe moje życie będę żył w posłuszeństwie, bez własności i w czystości”. Te słowa usłyszeliśmy 8 Grudnia w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Łodzi podczas uroczystej Mszy Świętej. Po upływie określonego przez prawo czasu formacji pięciu naszych współbraci złożyło publicznie wieczyste śluby zakonne na ręce swoich Prowincjałów. Bracia oddali swoje życie Bogu i podjęli się radykalnego zachowywania Ewangelii według Reguły św. Franciszka z Asyżu i Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Na mocy tego aktu bracia zostali też definitywnie włączeni do franciszkańskiej wspólnoty braterskiej. 

Przez ślub posłuszeństwa bracia złożyli Bogu własną wolę na wzór Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby pełnić wolę Ojca. Naśladując Go w duchu wiary poddali się przełożonym w Kościele. Uroczysty ślub ewangelicznego ubóstwa zobowiązał braci do wyrzeknięcia się całkowicie posiadania dóbr ziemskich, aby jedynie w Bogu, Dobru Najwyższym, mieli skarby nadprzyrodzone. Poprzez ślub czystości bracia obrali stan doskonałej powściągliwości w celibacie, aby niepodzielnym sercem jeszcze bardziej poświęcić się samemu Bogu, z większą wolnością służyć bliźniemu i stawać się czytelnym znakiem nadziei pokładanej w dobrach wiecznych. 

Tego uroczystego dnia do Łągiewnik przyjechało wielu braci z Prowincji. Mszy Świętej przewodniczył o. Grzegorz Bartosik OFMConv- Minister Prowincjalny Warszawskiej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej. Homilię wygłosił o. Wojciech Kulig OFMConv– Minister Prowincjalny Gdańskiej Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego. 

Profesję uroczystą złożyli bracia: br. Wojciech Szutowicz OFMConv z Prowincji Gdańskiej oraz bracia z Prowincji Warszawskiej: br. Maciej Pieczynia OFMConv, br. Paweł Lubiński OFMConv, br. Arkadiusz Burzec OFMConv, br. Grzegorz Kmiecik OFMConv. Niech Niepokalana, Królowa Zakonu Serafickiego uprosi braciom potrzebne łaski na drodze naśladowania Chrystusa. 

Formuła ślubów zakonnych:

„Na cześć i chwałę Najświętszej Trójcy, Ja, brat N.N., powołany przez Boga, aby wierniej zachowywać Ewangelię, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa, wobec zgromadzonych tutaj braci, w twoje ręce, Bracie N.N., z mocną wiarą i szczerą wolą, ślubuję Bogu Ojcu, świętemu i wszechmogącemu: żyć na zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Jednocześnie zobowiązuję się wiernie zachowywać życie i Regułę Braci Mniejszych zatwierdzoną przez Papieża Honoriusza, zgodnie z Konstytucjami Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Przeto całym sercem oddaję się tej braterskiej wspólnocie, abym pod działaniem Ducha Świętego, za przykładem Maryi Niepokalanej, za wstawiennictwem Ojca naszego Franciszka i wszystkich Świętych, oraz z pomocą braci osiągnął doskonałą miłość w służbie Boga, Kościoła i ludzi”.