Koncert gregoriański we wspomnienie św. Cecylii

Dnia 22 listopada, we wspomnienie patronki muzyków kościelnych, bracia klerycy ze Scholi Cantorum naszego seminarium pod przewodnictwem o. Radosława Tomczaka wykonali medytację gregoriańską o tematyce maryjnej.

Schola Cantorum WSD OO. Franciszkanów zaśpiewała antyfony z liturgii Mszy świętej i oficjum dedykowane Najświętszej Maryi Pannie:

1. Nativitas tua – antyfona na dzień narodzin Matki Bożej;
2. Ave Maria – offertorium z IV niedzieli adwentu;
3. Virginis Mariae laudes immolent Christiani – Wielkanocna Sekwencja Maryjna.
4. Vultu tuum – introit na mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie.
W drugiej części koncertu wysłuchaliśmy fragmentu lektury zaczerpniętej z księgi Pieśni nad Pieśniami – Lectio vulnerasti cor meum. To dwugłosowa lektura zapisana w formie prepolifonii średniowiecznej. Następnie wykonany został Magnificat przeplatany antyfonami maryjnymi.
Całość zwieńczył hymn Ave Maris Stella.
 
W Scholi Cantorum śpiewają – od lewej – br. Przemysław Walczak, br. Maksymilian Konieczny, br. Tomasz Górka, o. Radosław Tomczak, br. Kamil Pluszczewicz, br. Marcin Owczarek. Na klarnecie z chóru grał  br. Paweł Zieńkow.