W oczekiwaniu na pasterza

Od objęcia przez abp Marka Jędraszewskiego pieczy nad Kościołem krakowskim w naszej archidiecezji trwa wakans stolicy biskupiej.Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego kan. 416: Stolica biskupia wakuje na skutek śmierci biskupa diecezjalnego, zrzeczenia przyjętego przez Biskupa Rzymskiego, przeniesienia i pozbawienia, po powiadomieniu o tym biskupa. Gdy to nastąpi rządy w diecezji obejmuje administrator diecezji, którego wybiera się w ciągu 8 dni od zawakowania stolicy. Do tego czasu w Kanonie Mszy Świętej nie wymienia się imienia biskupa. Zgodnie z tym, łódzkie Kolegium Konsultorów odpowiedzialne za ten wybór, mianowała administratorem bp. Marka Marczaka – biskupa pomocniczego archidiecezji. Od tego momentu, aż do objęcia stolicy przez nowego biskupa, to jego imię wymienia się podczas Mszy Świętej. Na czas pełnienia tego urzędu otrzymuje on te same obowiązki i władze co biskup diecezjalny, chociaż nie wolno mu niczego zmieniać. W tym czasie poleca się także odprawiać msze ze specjalnym formularzem O wybór biskupa.

Dziś obchodzimy święto św. Marka Ewangelisty, życzymy więc biskupowi Markowi potrzebnych sił i łaski oraz Bożego błogosławieństwa w wypełnianiu swoich obowiązków. Prośmy również Pana Boga o światło Ducha Świętego dla papieża Franciszka, który dokonuje wyboru nowego pasterza.