Zwiastowanie NMP i Duchowa Adopcja

25 marca obchodziliśmy Zwiastowanie Pańskie (dawniej: Zwiastowanie NMP). To wielkie święto. W tym dniu bowiem Jezus począł się za sprawą Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Dziewicy, która odpowiedziała Archaniołowi Gabrielowi fiat (łac. tak, niech się stanie). I tak się zaczęło Jego zbawcze Dzieło, którego szczytem była Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.

Razem z całym Kościołem przeżywaliśmy też Dzień Świętości Życia. Ojciec Grzegorz Papuga podczas kazania nieszpornego przypomniał m.in. słowa św. Jana Pawła II, wołającego o obronę życia poczętego.

Jako swoisty wkład w obronę życia nienarodzonych, część braci seminaryjnej podjęła się duchowej adopcji dziecka poczętego.