Uroczystość Wszystkich Świętych

     Rozpoczęliśmy miesiąc listopad – czas szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Rozpoczynamy go jednak od wielkiej uroczystości, w której wspominamy wszystkich świętych – kanonizowanych i niekanonizowanych. Uświadamiamy sobie, że i my jesteśmy powołani do świętości, do wiecznego przebywania z Bogiem w niebie. To jest nasz cel – niebo!

    Pierwszego dnia listopada na cmentarzach w całej Polsce odprawiane są Msze św. Odbywają się także procesje, w których polecamy miłosierdziu Bożemu naszych zmarłych. Na naszym łagiewnickim cmentarzu Eucharystia sprawowana była o godz. 14.00. Przewodniczył jej o. gwardian Ireneusz Klimczyk. Procesji żałobnej po Mszy św. przewodniczył natomiast o. rektor Piotr Matuszak. Uczestnicząc w modlitwie polecaliśmy naszych zmarłych braci, jak również zmarłych z naszych domów rodzinnych.