Uroczystość św. Stanisława

Dziś przypada uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
św. Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia.

Prośmy św. Stanisława, by wstawiał się do Boga za naszą Ojczyzną, wypraszając łaski jedności i pokoju.

Święty Stanisławie, módl się za nami!