Uroczystość św. Franciszka

Bratem był mniejszym na ziemi, teraz króluje w chwale niebieskiej.

Dziś cały Kościół wspomina Jana Bernardone, znanego całemu światu jako wielki pokorą i bogaty ubóstwem, święty Franciszek z Asyżu. Chociaż za jego przykładem poszły tłumy zachwycone sposobem życia który obrał, on sam pragnął być najmniejszym pośród swoich braci. Ten dzień stanowi dla nas okazję do spojrzenia na nasze powołanie w świetle świadectwa naszego założyciela. Przypomina nam on również o dziękczynieniu, jakie powinniśmy składać Bogu za świętych, którymi się posłużył do przemieniania ludzkich serc.