Tydzień modlitw o powołania

Od niedzieli 21 kwietnia trwa w Kościele Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Tak jak w historii Bóg powoływał ludzi, którzy oddając się na wyłączną Jego służbę, nieśli Boże słowa innym, tak i teraz Bóg wybiera tych, którzy poniosą Go innym. Wezwanie swoje jednak Bóg kieruje dyskretnie i każdy w ciszy serca odpowiada na Jego głos. Podjęciu decyzji pozostawienia wszystkiego i pójścia śladami Mistrza towarzyszyć może lęk, niepokój. Decyzja więc o wyborze stanu kapłańskiego i zakonnego wiąże się więc z pewną odwagą, determinacją.

W Tygodniu modlitw o powołania chcemy nie tylko prosić Boga, aby wzbudzał nowe powołania. Pragniemy modlitewnym wsparciem otoczyć tych, którzy to powołanie otrzymali, by nie bali się powiedzieć Bogu TAK. O tę modlitwę prosimy i my również, przygotowujący się do tej ostatecznej decyzji.

Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczęła Tydzień modlitw o powołania, była również swoistą akcją powołaniową. Przy naszych franciszkańskich parafiach i kościołach zachęcaliśmy nie tylko do modlitwy w intencji powołań, ale również młodzież męską zapraszaliśmy do wzięcia udziału w Powołaniowych Dniach Skupienia. Są one okazją do tego, by powołaniu zakonnemu przyjrzeć się z bliska. Na taką akcję wyruszył m. in. zespół Pokój i Dobro. Zdjęcia z jego pobytu w Warszawie (jak również i z innych występów)  można zobaczyć na stronie zespołu: www.seminariumfranciszkanskie.pl/pokoj-i-dobro-galeria