zakon

Pierwsze i drugie piętro

Nasi bracia z trzeciego i czwartego roku zrobili kolejny krok w kierunku kapłaństwa. 21 marca podczas Mszy świętej o godz. 17:00 w kaplicy seminaryjnej zostali wprowadzeni w nowe posługi. Pięciu braci z kursu III otrzymało lektorat, a ośmiu braci z kursu IV – akolitat.

Generał Zakonu i jego definitorium

200. Kapituła generalna naszego Zakonu, która odbywa się w Asyżu, jest braterską refleksją nad minionymi latami sześcioletniej kadencji generała, ale również przewiduje w swoim przebiegu wybór nowego generała i jego definitorium (tzn. rady, która razem z nim zarządza Zakonem).

Kapituła Generalna

Na kapitułę mają się zawsze zbierać razem ministrowie prowincjalni w miejscu wyznaczonym przez ministra generalnego, i to raz na trzy lata albo rzadziej lub częściej, w zależności od zarządzenia wspomnianego ministra.