święcenia

Ojciec diakon Eugeniusz

Ojciec diakon Eugeniusz

        W dniu dzisiejszym, 10 III br., w naszym Seminarium miała miejsce podniosła uroczystość: br. Eugeniusz Hołub z rąk ks. abpa seniora Władysława Ziółka przyjął święcenia diakonatu.

Święcenia w Grodnie

Dnia 9 czerwca w Grodnie na Białorusi miała miejsce uroczystość święceń w stopniu diakonatu oraz prezbiteratu dwóch naszych braci pochodzących z tego kraju.

Święcenia kapłańskie

Nasz Pan Jezus Chrystus, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i mocą, niech Cię strzeże, abyś uświęcał lud chrześcijański i składał Bogu Ofiarę.